nhẫn kim cương diamon

NHẪN NAM KIM CƯƠNG NN577
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS NB20 – AN228
VỎ NHẪN NAM KIM CƯƠNG MS NN582 – PN65
NHẪN NỮ KIM CƯƠNG N2939
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS N3465 VN1154
https://www.youtube.com/watch?v=qFcZRGYlRq0
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS NB29 – NN696
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS N4095- VN1311
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS N4088 – AN170
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS N3481 – JN325
NHÂN NỮ KIM CƯƠNG N2873 DN1037
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS N3474 – VN1153
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MS N3501 TTN15
VỎ NHẪN NAM KIM CƯƠNG MS NN581 NT530
VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG MSN3460
NHÂN NỮ KIM CƯƠNG N3315

+84908557615